Saturday, February 06, 2010

Together We Gather
Reunion @ Matgwar
"Together We Gather"

16 Feb 2010
9am - 5pm
BBq @ Smssmj [ Morning]
Bowling @ CS [Evening]

RM 15 Per Person

More Details : Contact
Faiq
Aminah

Saturday, January 23, 2010

Reunion 2010

Faiq sedang merancang 1 reunion pada tahun ini. Tak tahu kebenaran berita ini, tapi kalau ada yang berminat untuk menjadi organizer atau membantu,sila hubungi Faiq selaku pengerusi Optima.